لیست خبرهای برچسب : بودجه ۱۴۰۱

تلخکامی مدارس پرجمعیت مازندران از مصوبه آب و برق رایگان

به گزارش پیام تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اواخر سال ۱۳۹۷ با الحاق بندی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ موافقت کردند که به موجب آن هزینه آب، برق و گاز مدارس دولتی تا سقف الگوی مصرف رایگان شود. با وجود آنکه تصویب این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا مخالفانی در بدنه اجرایی […]

2 ماه پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

سهام پروژه‌های صنعتی و دولتی از طریق بازار سرمایه واگذار می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی پیام تجارت، نمایندگان در نشست علنی  امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی(۵)، (۷) و (۱۰) تبصره (۲) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند. در بند الحاقی (۵) تبصره (۲) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت […]

2 ماه پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

ساز و کار تامین هزینه‌های اجرای نسخه نویسی الکترونیک تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی پیام تجارت، در جلسه علنی روز سه شنبه(۱۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه  بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان با بند الحاقی ( ۷) و بند الحاقی (۹) در تبصره ۱۷ لایحه موافقت کردند. بر اساس بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۷؛ در اجرای […]

2 ماه پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

ساز و کار تسهیل صادرات به کشورهای همسایه تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی پیام تجارت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۳) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند. در بندالحاقی (۱) تبصره (۳) ماده واحده لایحه آمده است: دولت […]

3 ماه پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

میزان مالیات بر خودروهای لوکس تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی پیام تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه(۱۵ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بند (ر) تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند.   در این بند نمایندگان با پیشنهاد «مالک شریعتی نیاسر» نماینده مردم تهران در مجلس مبنی بر الحاق عبارت «واردات آن […]

3 ماه پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

بانک‌ها می‌توانند در اجرای طرح‌های عمرانی مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی پیام تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه(۱۵ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بخش هزینه ای بند (ب) تبصره (۴) و الحاقات (۱) و (۲) آن موافقت کردند. در بند (ب) تبصره (۴) لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: به دولت اجازه […]

3 ماه پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

تولیدکنندگان مقید به بازیافت پسماند از عوارض معاف شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی پیام تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه(۱۵ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ بخش هزینه ای جز (۱) بند (ه) و بند (و)  تبصره (۶) لایحه بودجه را تصویب کردند. بر اساس بند (ه) تبصره (۶)، منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده […]

3 ماه پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

قوه قضائیه امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به سامانه تنظیم قرارداد را فراهم می‌کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی پیام تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه(۱۵ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ بابا بند (س) تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند.   در بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور آمده است: به استناد مواد(۱۰۳) و(۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و […]

3 ماه پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

صندوق رفاه دانشجویی مکلف به ارائه تسهیلات به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی پیام تجارت، در نشست علنی روزدوشنبه (۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص الحاق بندی به عنوان بند الحاقی ۵ به تبصره ۹ لایحه بودجه موافقت کردند. براساس بند الحاقی ۵ تبصره ۹ ماده واحده […]

3 ماه پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

دستگاه‌های ملی و استانی مجاز به فروش اموال مازاد از طریق بورس یا مزایده شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی پیام تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه (۱۴ اسفندماه)در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اجزاء (۱)، (۲) و (۳) بند (ب) تبصره (۱۸) لایحه موافقت کردند. در جزء (۱) بند (ب) آمده است: به روسای […]

3 ماه پيش
ارسال توسط :
0 بازدید